Bài viết mới

Khuyến mãi +100% khi đổi thỏi vàng
Đã đăng bởi Admin - 54 năm trước
Danh mục

Hướng dẫn - Tính năng
Hướng dẫn sử dụng mod
Hướng dẫn và hỗ trợ người chơi
Khám phá

Giới thiệu

Cuộc hành trình tìm kiếm ngọc rồng và chống lại thế lực hung ác sẽ do bạn quyết định, vận mệnh luôn nằm trong tay người được chọn.
Age Rule Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe